Forside

Medarbejdere, ledelse og tillidsfolk på Selandia ønsker med dette projekt at fremme en kultur som er præget af et tillidsfuldt, udviklende samspil og samskabelse i forhold til institutionens kerneydelse: planlægning og gennemførelse af undervisningen til gavn for eleverne. De administrative og tekniske medarbejdere er nysgerrige på, hvordan de gennem målrettede bidrag kan påvirke elevernes positive oplevelse af skolen og kvaliteten i læringsmiljøet. Lærerne har et behov for i øget grad at involvere sig i hinandens undervisningsopgaver, og ledelsen har i øget grad udtrykt et behov for at involvere sig mere i planlægning og udvikling af undervisningen. Et behov som understøttes af den reform, der træder i kraft i 2015, og som indeholder en lang række strukturelle og pædagogisk - didaktiske elementer, som skal gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive, løfte kvaliteten i undervisningen og mindske frafaldet radikalt, så flere unge vil vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse. For at komme i mål hermed skal medarbejdere og ledelse, som er tætte på eleverne, blive bedre til at indgå i et givende samspil og at blive

   · bedre til at kommunikere og arbejde sammen,
   · bedre til refleksion, meningsskabelse og at udvikle sig sammen,
   · bedre til at anvende den anerkendende tilgang,
   · bedre til observation og give hinanden feedback

Projektet vil afprøve elementer af ovenstående.